Novinky

Pripravovaná novela zákona o rodine

úroky z omeškania z neuhradeného splatného výživného. Prvým čítaním v NRSR prešla novela zákona o rodine podľa ktorej bude založené právo žiadať úroky z omeškania z neuhradeného splatného výživného, čiže z výživného ktoré nebolo uhradené v stanovenom termíne a to vo výške stanovenovenej podľa Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov.

Čítajte viac

Pozor zmena výšky úrokov z omeškania od 1.2.2013

Od 1.2.2013 sa mení výška úrokov z omeškania pre občianske aj obchodno právne vzťahy.

Pre občiansko-právne vzťahy bude výška zákonného úroku z omeškania o  5% vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu).

Čítaj viac

 

Súdny dvor Európskej únie rozhodol o pezinskej skládke

Súdny dvor Európskej únie konečne po takmer 16 mesiacoch rozhodol v prípade pezinskej skládky. Pre pripomenutie uvádzame, že sa jedná o prípad kde 44 účastníkov na jednej strane žaluje Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Jedná sa o zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorý povolil výstavbu skládky spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

Čítaj viac.